Các nhà dự báo http://taiaumobile.com/ Mario Navarro cho biết, sau khi cơn bão, họ đến ba ngày với “bão cô lập và nghiêm trọng.” Theo ông , đầu tiên hiện tượng này sẽ ảnh hưởng đến các thung lũng của Punilla, Paravachasca, phía tây và tây nam của khu vực Córdoba và sau đó sẽ di…