Cô thủ quỹ điển vào tò giấy và đóng dấu sát vào con số đã ghi. Cô trao cho tôi mấy xấp shilling. Tôi trỏ lại vối Annie. Một tốp người Indien vừa từ Nairobi đến bằng xe ca; đàn bà, đàn ông đủ mọi lứa tuổi và theo sau là một lũ nhóc I.…