Làm sao có thể tin được? Tính tò mò được khơi dậy, chị bằng lòng. Và họ bay đến Việt Nam rồi bây giờ quá cảnh sang qua đây, vùng đất nước vừa mới thoát khỏi cái cảnh tai ương. Được sự an ủi của chồng, người phụ nứ yên dạ. Chị gật đầu hơi…