Thang máng cáp-Vì sao protein trong nước tiểu người suy thận giảm xuống? Khi kiểm tra nưóc tiểu của người suyThang mang cap thận mãn tính, lâm sàng thưòng phát hiện lượng protein trong nước tiểu giảm dần so vói bảng định lượng protein trong 24 giờ, thậm chí còn xuất hiện kết quảThang mang…