Bây giờ, bắt đầu từ phía trên cùng của Sơn nhà giá rẻ  bức tường (hoặc một góc của trần) áp dụng đầu con lăn lên bề mặt và; Nhẹ nhàng cuộn sơn lên (lên, xuống, lưng và ra) cho đến khi nhũ tương được sử dụng lên bề mặt. Bạn sẽ nhận thấy rằng sẽ có dấu…

Có ba bộ sưu tập của Winnie the Pooh. Thợ sơn sửa nhà Bộ sưu tập Công chúa có màu hồng và tím. “Các cô gái sẽ có một thời gian khó khăn khi quyết định giữa tên màu sơn như” Pretty in Pink “,” Princess Tiara “và” Prince Charming “theo bài báo trên trang About.com. Không có…

Thời gian: Điều này đi cùng với loại Giá nhân công sơn tường nhà  công việc bạn sẽ làm. Mỗi công việc khác nhau sẽ mất một khoảng thời gian khác nhau. Bạn có thể cần đến một tỷ lệ giờ và sau đó nhân nó với bao lâu bạn nghĩ rằng nó có thể mất. Tôi luôn…