Gốc để làm ruộng của tôi, nay mất rồi, Hướng Dẫn Trùm bắn cá

Nếu không có chúng, thì vẫn có thể sống như cũ. Chi hằng hãy quay lại chỗ đó, đợi người mất cùa đến tìm, trả cho người ta, như thế sẽ được thanh thản. Lập tức quay người đi ngược lại, thực là:Ý ác thành thiện, dược bao nhiêu?Ý thiện thcinh ác, hỏi ừ nhiều?Khuyên.

Lúc đó, Thi Phục quay lại chỗ nhặt được bạc, đứng cạnh quầy một nhà hàng, đợi nửa ngày tròi, không thấy. Thi Phục sáng chưa ăn cơm, dần dần thấy đói bụng. Muốn về nhà ãn cơm, nhưng lại sợ người mất của quay lại, không Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại gặp Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại được. Đành cứ bấm bụng đứng chờ. Một lát, bỗng thấy một nông dân trẻ tuổi, mồ hôi đẫm mặt, nhảy vào nhà hàng, lớn tiếng gọi: Chủ nhân, số. Người nông dân trẻ dậm chân một thôi một hồi, nói: Đó là tiền vốn gốc để làm ruộng Hướng Dẫn Trùm bắn cá Hướng Dẫn Trùm bắn cá của tôi, nay mất rồi,. Thi Phục nói: Thế tiền được gói bằng cái gì? Có bao nhiêu cục vụn? Người nông dàn trẻ tuổi nói: Hai đĩnh, và ba.

Thi Phục nói: Như vậy thì đừng có cuống. Tôi nhặt trum ban ca được ở đây trum ban ca và ngồi đợi anh đã lâu rồi vậy. Liền thò tay vào túi lấy ra gói bạc, đưa cho người trẻ tuổi.

Người đó luôn mồm cảm tạ.

Giơ tay nhận lấy, mở ra coi, một li không sai. Lúc đó, những ngưíÁ qua lai.

déu cho la một việc lạ, xúm quanh lạí, hỏi: Nhặt c ờ chó nao?” Thi Phục nói: ở dưới mép thém kia, Người tré.

Post Comment