Theo một tuyên bố ngày hôm nay ma trận game lang vui choi

Đội ô tô Ferrari, được kiểm soát bởi Ô tô Fiat Chrysler, đã bắt đầu các thủ tục niêm yết trên sàn chứng khoán game lang vui choi   Milan sau khi ra mắt vào tháng Mười năm nay tại New York. http://gamelangvuichoi.com/

, quyết định này là “liên quan đến việc tách lên kế hoạch từ xã hội Fiat Chrysler Ô tô” (FCA).

Công ty báo cáo rằng con ngựa chồm vào thứ hai đã trình lên Mercato Telematico Azionario (MTA) yêu cầu để bắt đầu giao dịch cổ phiếu phổ thông của nó được giao dịch.

lang vui choi

Tuy nhiên, nó vẫn còn chưa được công bố, cũng không phải là số lượng cổ phần và phạm vi giá họ sẽ có.

Cũng như các tuyên bố cho biết công ty “Ferrari NV” tan chảy trong “FE New NV”, mà sẽ được các công ty sẽ sớm cổ phiếu của cả hai công ty, đến nay được tổ chức bởi FCA. http://gamelangvuichoi.com/tai-lang-vui-choi-cho-dien-thoai-di-dong/

Các công ty “FE New NV” được gọi là “Ferrari NV” và cổ phiếu phổ thông của nó được liệt kê trên MTA của Milan chứng khoán và thị trường chứng khoán New York tại phố Wall, cho biết các lưu ý.

IPO này cùng với và thực hiện của Wall Street là một phần của một loạt các hoạt động để tách Chrysler Ferrari Fiat Group Automobiles, được tạo ra sau sự sáp nhập của Fiat với Chrysler vào năm ngoái.

lang vui choi

Quá trình tách sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2016, theo báo cáo của Ferrari cho Ủy ban về các thị trường chứng khoán (SEC) của tài liệu nộp cho cơ quan quản lý về đầu tay của mình trên thị trường chứng khoán New York tháng Mười năm ngoái, trong đó đóng cửa ngày đầu tiên với sự tăng mạnh 15% trong giá trị cổ phiếu của họ.

Các nhóm người Mỹ gốc Ý FCA đã, kể từ khi thành lập, có trụ sở tại London, nơi mà ban giám đốc, mà làm cho các quyết định về các đơn vị mà soạn và phê duyệt báo cáo thu nhập của họ và trụ sở thuế ở Amsterdam đáp ứng . http://gamelangvuichoi.com/tai-lang-vui-choi-ve-may-cua-ban/

Post Comment